0902 617 013

 • Trang chủ
 • Phát triển App Android với Android Studio

Nội dung chương trình học:

heading

 1. Vai trò của dữ liệu trong khoa học dữ liệu:
  1. Khái niệm cơ bản về thống kê
  2. Giới thiệu Tóm tắt Python
  3. Đi sâu hơn vào Khoa học dữ liệu với Python

 1. Chuẩn bị dữ liệu:
  1. Hoạt động của Python
  2. Dọn dẹp dữ liệu Python với NumPy và pandas Package
  3. Sắp xếp dữ liệu Python

 1. Xử lý ngày và giờ:
  1. Trực quan hóa dữ liệu
  2. Đi sâu hơn vào trực quan hóa dữ liệu
  3. Phân tích thống kê với sự trực quan hóa

itrainkids
Contact Me on Zalo