Archive for Category: Tin tức

Học viện Stem - iTrainKids Việt Nam

Học viện Stem – iTrainKids Việt Nam

Học viện Stem – iTrainKids Việt Nam Học viện Stem – iTrainKids là nơi triển khai giải pháp giáo dục Stem (Science – Khoa học, Technology – Công nghệ, Engineering – Kỹ thuật, Math – Toán học); trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần...

Read More