0906 322 330

Tuyển dụng

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo định hướng phát triển, iTrainKids Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho nhiều vị trí công việc.

Vị trí tuyển dụng quý IV năm 2021