Tuyển dụng

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo định hướng phát triển, iTrainKids Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho nhiều vị trí công việc.

Vị trí tuyển dụng quý I năm 2020